Wat is het verband tussen een bipolaire stoornis en narcisme?      Deskundigen hebben ontdekt dat een aantal belangrijke kenmerken van bipolaire stoornis en narcisme elkaar overlappen. 

Volgens het RIVM hebben 93.500 mensen tussen 18 en 64 jaar een bipolaire stoornis. Geschat wordt dat ongeveer 5 % van de mensen met een bipolaire stoornis (BPS) ook een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) heeft. Dat is ruwweg 1 op de 20 bipolaire personen die ook NPS hebben.

Iedereen heeft een andere persoonlijkheid. Die persoonlijkheid verandert meestal niet veel gedurende een heel leven. Je persoonlijkheid kan op sommige dagen minder of meer intens zijn, maar het verandert niet.

Dit is hetzelfde voor mensen met een bipolaire stoornis en narcisme. Ze kunnen hun narcisme op bepaalde momenten meer laten zien, vooral tijdens manische of hypomane episodes. De mensen om hen heen zullen daarom narcisme niet altijd opmerken.

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) - noemt narcisme niet als een symptoom van bipolaire stoornis.

Echter, wanneer een persoon met een bipolaire stoornis een manie ervaart, kan hij een aantal gedragingen vertonen die ook een narcistische persoonlijkheidsstoornis karakteriseren. Bijvoorbeeld; het stellen van hoge, soms onbereikbare doelen, zeer impulsief zijn, een hoge mate van zelfvertrouwen, gevoelens van eigenwaarde,  verhoogde energieniveaus en een grandioos zelfbeeld hebben.

Door deze overlap in symptomen kunnen een manische episode van een bipolaire stoornis en een narcistische persoonlijkheidsstoornis op elkaar lijken. Verbijsterend is dat de twee geneigd zijn om elkaar synergetisch te versterken. Het is belangrijk om onderscheid te maken om een ​​verkeerde diagnose te voorkomen en een specifieke behandelmethoden te kiezen die voor de diagnose vereist is.

Iemand met een bipolaire stoornis kan tijdens perioden van depressie zorgtaken verwaarlozen, sociale contacten vermijden, of ongevoelig lijken voor de behoeften van anderen. Dit gebeurt waarschijnlijk wanneer overweldigende symptomen van depressie het moeilijk maken voor de persoon om aan anderen te denken.

Ondertussen kunnen mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis ongeïnteresseerd of ongevoelig lijken voor de behoeften van anderen, wat gebaseerd kan zijn op een angst om ontoereikend te zijn. Ook zij kunnen vatbaar zijn voor depressie, die zich kan manifesteren als een groot zelfvertrouwen.

De relatie tussen narcisme en bipolaire stoornis   een video van dr. Russ Federman. Kijk ook op www.RussFederman.com

Bipolaire stoornis is een levenslange aandoening van de geestelijke gezondheid. Het veroorzaakt ernstige stemmingswisselingen van hoogtepunten (manie of hypomanie) naar dieptepunten (depressie). Deze stemmingswisselingen beïnvloeden iemands kwaliteit van leven en vermogen om dagelijkse taken uit te voeren.

Er zijn verschillende vormen van bipolaire stoornis, elk met zijn eigen karakteristieke symptomen:

Bipolaire stoornis type I: Bij dit type moet een persoon ten minste één manische episode hebben doorgemaakt, die kan worden gevolgd door een hypomane of grote depressieve episode. Dit leidt soms tot een breuk met de werkelijkheid (psychose).

Bipolaire stoornis II: De persoon heeft ten minste één grote depressieve episode en ten minste één hypomane episode gehad. Ze hebben nooit een manische episode gehad.

Cyclothymische stoornis: Volwassenen met deze stoornis hebben gedurende een periode van twee jaar vele episoden van hypomanie-symptomen en perioden van depressieve symptomen doorgemaakt. Bij jongeren hoeven de symptomen slechts gedurende één jaar te zijn opgetreden. Deze symptomen zijn minder ernstig dan die van een depressie.

Bipolaire-stemmingsstoornis door een middel/medicatie

Bipolaire-stemmingsstoornis door een somatische aandoening

Narcisme is een levenslange persoonlijkheidsstoornis. Een persoon met deze stoornis heeft vaak de volgende eigenschappen:

-hoog gevoel van eigenwaarde
-verlangen naar bewondering van anderen
-gebrek aan empathie voor anderen

Mensen met narcisme kunnen heel zelfverzekerd lijken. Maar in werkelijkheid hebben ze een probleem met hun gevoel van eigenwaarde.

Dit maakt hen kwetsbaar voor zelfs de kleinste kritiek. Deze aandoening kan problemen veroorzaken op vele gebieden van iemands leven, zoals werk, relaties, school, of financiën.

Iemand met deze stoornis kan zich ongelukkig en teleurgesteld voelen wanneer anderen geen speciale aandacht aan hem besteden of hem geen speciale gunsten verlenen. Vaak vinden anderen het niet prettig om tijd door te brengen met mensen die een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben. Mensen met deze aandoening hebben geen bevredigende relaties.

Symptomen van bipolaire stoornis  omvatten over het algemeen: 

Manie en hypomanie:
- abnormaal opgewekte houding
- opgewonden of springerig energieniveau
- verhoogde activiteit of energieniveau
- snel geïrriteerd
- een overdreven gevoel van welzijn en zelfvertrouwen (euforie)
- een verminderde behoefte aan slaap
- extreme spraakzaamheid
- racende gedachten
- snel afgeleid zijn
- slechte besluitvorming

Of grote depressieve episodes:
- depressieve stemming
- verlies van interesse of plezier in bijna alle activiteiten
- aanzienlijk gewichtsverlies of -toename, of vermindering van de eetlust
- slapeloosheid of te veel slapen
- rusteloosheid of vertraagd gedrag
verlies van energie
- gevoel van waardeloosheid of schuld
- gebrek aan concentratie
besluiteloosheid
- denken aan, plannen van, of een poging tot zelfmoord

Andere tekenen:
- angstig leed
- melancholie
- psychose

Symptomen van een narcistische persoonlijkheidsstoornis kunnen zijn:

- een abnormaal groot gevoel van eigenwaarde
- verwachten als superieur te worden erkend zonder reden om die behandeling te rechtvaardigen
- het overdrijven van talenten en vroegere prestaties
- zich in beslag genomen voelen door fantasieën over succes en macht, intelligentie, een goed uiterlijk, of de perfecte partner
- denken dat ze superieur zijn en alleen kunnen worden geassocieerd en begrepen door mensen met dezelfde superioriteit
- behoefte aan voortdurende bewondering
- zich gerechtigd voelen
van anderen verwachten dat ze speciale gunsten verlenen en aan verwachtingen voldoen
- misbruik maken van anderen om te krijgen wat ze willen
- niet in staat of bereid zijn de behoeften en gevoelens van anderen te erkennen
- jaloers zijn op anderen en geloven dat andere mensen jaloers op hen zijn
- zich arrogant of hooghartig gedragen

Er zijn manieren om met beide aandoeningen om te gaan. Psychotherapie is een effectieve behandeling voor zowel bipolaire stoornis als narcistische persoonlijkheidsstoornis. De focus van therapie zou moeten zijn:

- helpen stemmingen en narcistische neigingen te beheersen
- de intensiteit van manische en hypomane episoden te verminderen
- werken aan narcisme in therapie wanneer er geen symptomen zijn

Het is vooral belangrijk voor mensen met beide aandoeningen om de oorzaken van hun emoties te begrijpen. Het kan ook helpen om beter te leren omgaan met anderen. Dit kan leiden tot het aangaan en onderhouden van meer bevredigende en intieme relaties.